Eigen Wijsheid

Al snel kreeg ik als kind het stempel ” eigenwijs ” opgeplakt. Maar het enige wat ik deed was niet met alle winden mee waaien. Ik had mijn eigen waarheid en hield daaraan vast.Inmiddels weet ik dat dat ” wijsheid ” wordt genoemd.

Advertisements

Het moderne mensbeeld

De consumerende mens. Heer en Meester over zijn eigen leven. Verminkt door het gebruik van genotmiddelen of allerlei buitensporigheden. Hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen. Realiteitsgevoel verdwijnt door moderne media. Het materialisme domineert en verdringt de echte levenswaarden. Leeft niet meer maar wordt geleefd door het nastreven van een statussymbool zoals duur huis, dure auto, dure vakanties, carrière. Leeft in oppervlakkigheid. Leeft in een Coca cola- Hotdog maatschappij.

De moderne mens is een bijzonder kwetsbaar wezen geworden. Zijn psychische en lichamelijke weerstand is heel zwak door de over-ontwikkeling van het mentale. Dat valt het meeste op in scholen.

Het gevoelsleven, creativiteit, het ondergaan van schoonheid, verwondering en beleving moet meer aandacht krijgen.

De moderne mens is helemaal afgedwaald van zijn natuurlijke levensstijl.

Wat verstaat men onder een natuurlijke levensstijl?

Een manier van leven waar het lichamelijke en het geestelijke in balans is. Een manier van leven waarin men zich ondergeschikt opstelt aan de natuur met respect voor de natuur. Inclusief zijn eigen lichaam.

Wat is hiervoor nodig?

Bewustzijn.

Wat is bewustzijn? 

Het vermogen om vol aan een situatie deel te nemen. ” Ik sta er middenin. En ik weet goed wat ik doe, denk en voel ” !!

Hoe wordt men bewust?

Door wakker te worden. Zich goed te informeren en zijn gezond verstand te gebruiken.

Wat is het doel van het leven? Het leven zelf ! 

Bron Levensfilosofie. Uitgeverij Arinus.

Waarom is levensfilosofie nodig?

Wat is levensfilosofie?

Levensfilosofie is een bron van inspiratie. Een nuttige leidraad om tot zelfontwikkeling te komen. Levensfilosofie is: De filosofie van de eenvoud.

Ontelbare mensen zijn op zoek naar rust, evenwicht, geluk, liefde en waardering. Het leven wordt steeds moeilijker om geleefd te worden. De basisfuncties raken verstoord. Lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. Relaties breken af. Mensen zitten met zichzelf en hun omgeving in de knel. Dit uit zich in zelfvernietigingsdrang, agressiviteit, zinloos geweld, genotmiddelen

( suiker, koffie, alcohol, nicotine, antidepressiva, drugs ), depressies. Resultaat: Zelfdoding. Op welke manier dan ook. Lichamelijke afbraak, mentale afbraak en steeds vaker hoort men over zelfmoord. Zelfs onder kinderen. Omdat het leven ondraaglijk wordt. Mensen willen het ware leven ontvluchten.

Gevoelsarmoede, het te druk bezig zijn met zichzelf en het constant najagen van doelen sluit de weg naar liefde af. Het werkt egoïsme in de hand.

Houden van jezelf is niet toegeven aan iedere gril die in je opkomt. Maar wel jezelf goed verzorgen. Niet alleen de buitenkant. Hierdoor ontstaat gezond egoïsme.

Wat zijn enkele belangrijke oorzaken van de chaos en de uitzichtloosheid van de huidige samenleving?

De steeds groter wordende kloof tussen mens en natuur. Materialisme. Aantasting van de fundamentele behoeften zoals lucht, water, voedsel, rust en ontspanning. Gemis aan veiligheid en zekerheid. Vereenzaming van de bevolking. De mens is zich steeds meer als een kunstmatig wezen gaan gedragen en heeft de verbinding met de natuur verbroken.

Hoe kunnen we deze levenshouding veranderen?

Welvaart ombuigen naar welzijn. Een andere instelling krijgen. Gezonde keuzes maken. Het goede voorbeeld geven. Daardoor leveren we al een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze samenleving. We moeten ons sterk opstellen dan heeft de samenleving minder invloed op ons. We moeten ons geen reclameslogans laten opdringen. Maar ons gezond verstand gebruiken.

Waardoor is de mens zover van zichzelf afgeraakt?

Vanuit een gevoel van onafhankelijkheid wil de mens zelf bepalen. Hij wil de eigen zingever van zijn leven zijn. Door technische hulpmiddelen en denksystemen heeft hij zich afgekeerd van de natuur.Hij is een eigen mensbeeld gaan creëren.

Wat zijn de wetten van het leven?

De wetten van de natuur.

Wat gebeurt er als de mens niet gehoorzaamt aan de wetten van het leven?

Dan ontstaan er ziekten, ongemakken, onrust, verdriet, eenzaamheid en chaos.

Wat betekent chaos?

Strijd naar evenwicht. Naar herstel van de verbroken harmonie.

Wanneer leid ik een zinvol leven?

Wanneer ik gezondheid, geluk, liefde, vreugde en tevredenheid ervaar.

Wat is geluk?

Als alles klopt!

Wanneer klopt alles?

Als ik gezond ben. Daar begint het grote geluk!

Bron: Levensfilosofie. Uitgeverij Arinus.