Koester de zorgen om je kinderen

‘ Maak je geen zorgen om je kinderen ‘

Hoe vaak ik dat al niet heb gehoord in mijn leven, ik kon en kan er als moeder (nog steeds) niks mee.

Volgens mij is het namelijk heel NORMAAL dat je zich als moeder zorgen maakt om je kinderen en is het juist een goed teken.

Het is een gevoel dat jou vertelt dat je zeer betrokken bent bij alles wat jouw kinderen aangaat en dat je betrokken bent bij hun (opgroei) processen.

Het gaat hier tenslotte niet om de eerste de beste maar om jouw kinderen waar je heel erg op gesteld bent, om wie je heel veel geeft en die je heel dierbaar zijn.

Stel dat je zich geen zorgen maakt of dat je niets ‘ onbehaaglijks ‘ zou voelen, dat zou pas zorgelijk zijn. Het zou weleens kunnen betekenen dat het je niets kan schelen wat je kinderen doen.

Daarom ben ik geneigd te zeggen: ‘ maak je vooral zorgen, dat is gezond ‘!

Het ‘ zich zorgen maken ‘ houdt je alert, daardoor blijf je op je kinderen gefocust, dat nare gevoel heeft een functie en moet het waard zijn om erop te vertrouwen.

Het is een duidelijk (natuurlijk) signaal dat wordt afgegeven wanneer je voelt dat je kinderen bezig zijn met dingen te doen waar ze nog niet aan toe zijn en die hun schade kunnen berokkenen.

Dit oerinstinct heeft tot doel je kinderen in bescherming te nemen voor datgene waar zij als kind nog niet aan bloot zouden moeten staan.

Ik heb dat gevoel altijd heel serieus genomen. Ik was er ook niet echt blij mee en wilde er het liefst zo snel mogelijk vanaf, maar het bleef maar (steeds harder en harder) op mijn deur (lees hart) bonzen. 

De ervaring leerde mij dat, zolang ik dit gevoel had, het ook echt niet pluis was. Daarom wilde ik er op een bepaald moment niet eens meer vanaf komen, want het werd mijn trouwe metgezel inzake de opvoeding van mijn kinderen. Ik ging de mensen negeren die steeds maar riepen: maak je geen zorgen of nog erger: ‘ laat je kinderen los ‘.

En ik ging dit onbehaaglijke gevoel bovendien constructief gebruiken:

Dit gevoel zorgde ervoor dat ik de situatie ging onderzoeken (dat deed ik door heel goed naar de verhalen van mijn kinderen te luisteren).

Ik probeerde datgene ( wat er zich in de wereld van mijn kinderen afspeelde ) te begrijpen en er vat op te krijgen (ook weer door heel goed naar hun te luisteren).

Mijn oerinstinct (een heel diep geworteld ‘ weten wat je moet doen ‘ gevoel)  zorgde er vervolgens voor dat ik mijn gezond verstand ging gebruiken (want door al dat luisteren kon ik de situatie meestal redelijk goed inschatten en voelde ik wat op dat moment nodig was).

Daardoor kon ik al mijn liefde in de strijd gooien om mijn kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te beschermen (want als je heel goed naar ze luistert, hoor je tussen de regels door dat de kinderen zelf ook niet blij zijn met de dingen die ze doen, waarvan ze weten dat het hun op de lange duur schade kan berokkenen).

Door heel goed naar mijn intuïtie te luisteren leerde ik op een hele andere manier tegen de situatie aan te kijken en kon ik er op een andere manier (mijn eigen unieke manier) mee omgaan (en dat bereik je weer door heel goed naar jezelf te luisteren) 😉

Dus mijn advies als je zich zorgen maakt om je kinderen (als je al op adviezen zit te wachten)…… maak weer contact met dat oerinstinct in jezelf, neem je de tijd en de rust om ernaar te luisteren, neem het serieus en heb de moed om ernaar te handelen. Wij moeders zijn niet voor niets begenadigd met het talent om ons uitzonderlijk veel zorgen te maken, ik denk dan ook serieus dat dit een functie heeft.

We mogen wel eens wat meer eerbied en respect gaan krijgen voor deze signalen ( talenten) in onszelf.

Dus…..koester je zorgen en laat je kinderen vooral niet (te vroeg) los.

Juist de kwetsbaarste kinderen moeten maximale bescherming krijgen.

vader en zoon

Afbeelding trouw.nl

Advertisements

3 thoughts on “Koester de zorgen om je kinderen

    • Dankjewel.
      Ja, onze innerlijke raadgever heeft het goed met ons moeders (en met onze kinderen) voor.
      Helaas is niet iedere moeder in de gelegenheid die innerlijke stem ook daadwerkelijk te volgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s