Een nieuw lied voor kinderen

michael jacksonmichael jackson

Michael’s Magic.

Een speech van Michael Jackson gehouden  in Oxford op 6 maart 2001.

Dit is een ‘ samenvatting ‘ van zijn woorden (een vrij lange tekst maar zo mooi….).

Vanavond ben ik hier naartoe gekomen niet als een pop icoon maar meer als een icoon van een generatie.

Een generatie die niet langer weet wat het betekent om kind te zijn. We zijn allen het product van onze kinderenjaren en jeugd, maar ik ben een product van een tekort aan kinderjaren.

Er was nooit een onderbreking in mijn professioneel leven, behalve op Zondag, dan deed ik pionierswerk (verkondigingswerk van Jehova’s  getuigen). Het was in die tijd dat ik de magie kon zien van de kindertijd bij andere mensen.

Ik hield ervan binnen te gaan in die gewone voorstedelijke huizen, om zo een glimp op te vangen van de ruigharige wollen tapijten, kinderen die Monopoly speelden en grootmoeders die op hun kleinkinderen pasten en al die andere wonderlijke, gewone en charmante scenes van het dagdagelijkse leven.

Ik weet dat deze dingen voor velen onbelangrijk schijnen maar voor mij waren ze fascinerend.

Ik vertel dit overigens niet om medelijden te wekken, maar om jullie mijn eerste punt duidelijk te maken: Het zijn namelijk niet alleen kind-sterren uit Hollywood (zoals o.a ook Shirley Temple, Elizabeth Taylor en Mc Cauley culkin) die lijden onder een gemiste jeugd.

Vandaag is het een universele ramp, een globale catastrofe.

De kinderjaren zijn het grote slachtoffer geworden van de moderne levensstijl. Vandaag worden kinderen constant aangemoedigd om sneller volwassen te worden. Alsof de kindertijd een lastig stadium is waar men zich zo vlug mogelijk doorheen moet haasten.

Onze generatie is er een die getuige was van de afschaffing van het ouder-kind-verbond. Psychologen publiceren boeken die gedetailleerd handelen over het destructieve effect, dat het miskennen van onvoorwaardelijke liefde heeft op kinderen, omdat ze deze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling van hun geest en hun karakter.

Door al deze verwaarlozing moeten teveel van onze kinderen in feite zichzelf opvoeden. Ze vervreemden van hun ouders, grootouders en andere familieleden, omdat overal om ons heen de onverbreekbare band die ooit generaties samen hield, nu ontrafelt.

Deze schending heeft een nieuwe generatie voortgebracht die van buitenaf gezien alles heeft: weelde, mooie kleding, snelle wagens en succes maar waar innerlijk een kwellende leegheid heerst. Deze holte in onze borst, deze dorheid in onze kern, deze leegte in ons centrum, is de plaats waar ooit het hart sloeg en waar ooit liefde heerste.

En het zijn niet enkel de kinderen die lijden maar ook de ouders!

Want hoe meer we onze kinderen cultiveren tot kleine volwassenen in kinderlichamen, des te meer verwijderen we ons zelf van onze eigen kinderlijke kwaliteiten. En er is zoveel uit de kindertijd dat de moeite waard is om te behouden in het volwassen leven.

Liefde, dames en heren, liefde is het meest kostbare erfgoed van de menselijke familie, zijn rijkste legaat, zijn gouden erfenis. Het is een schat die van generatie op generatie wordt overgedragen.

Ouders werden vroeger niet afgeleid door de drang naar luxe en status, ze gaven hun kinderen voorrang in hun leven.

De langzame slijtage van de rechten van het kind heeft geleid tot grote aantallen kinderen wereldwijd, die het geluk en de veiligheid van hun huis ontnomen zijn! Daarom zou ik vanavond willen voorstellen om in elk huis een Universele Wettelijke Vaststelling van grondrechten van het kind te plaatsen.

De grondstellingen daarvan zijn:

 •  Het recht om bemind te worden zonder er voor te moeten werken.

 • Het recht om gehoord te worden zonder interessant te moeten zijn.

 • Het recht om beschermd te worden zonder het te moeten verdienen.

 • Het recht om zich waardevol te voelen zelfs al kwam je met niets op de wereld.

 • Het recht om een verhaaltje voorgelezen te krijgen bij het slapengaan zonder te moeten wedijveren met het avondnieuws of Eastenders.

 • Het recht op onderwijs zonder kogels te moeten ontwijken op school.

 • Het recht om als schattig aangezien te worden zelfs al heb je een gezicht waar alleen een moeder van kan houden.

 Vrienden, de basis van alle menselijke kennis, het begin van menselijk bewustzijn moet zijn, dat ieder van ons een object van liefde is en dat iedereen weet dat hij geliefd wordt.

Als je bij je geboorte weet dat je geliefd bent en je verlaat deze wereld met dezelfde kennis, dan kan je alles wat daartussen gebeurd, aan.

Een werkgever kan je verpletteren maar je zult je niet verpletterd voelen, een professor kan je degraderen maar je zult je niet gedegradeerd voelen, een vijandige bedrijfsovername kan overwinnen maar jij zult nog steeds triomferen.

Hoe kan één van hun er ook maar in slagen om je neer te halen wanneer je weet dat je liefde verdiend? De rest is slechts verpakking.

Maar als je de herinnering van geliefd zijn niet hebt, dan ben je gedoemd in de wereld te zoeken naar iets om die leegte binnen in jou op te vullen.

Hoeveel geld je ook hebt of hoe beroemd je ook mag worden, je zult je nog steeds leeg voelen. Wat je in werkelijkheid zoekt is onvoorwaardelijke liefde, absolute aanvaarding en dat was het enige wat je ontzegd werd bij de geboorte.

Vrienden, laat mij jullie een beeld schetsen van een typische dag in Amerika:

 • 6 jongeren beneden 20 jaar zullen zelfmoord plegen.

 • 12 kinderen onder de leeftijd van 20 zullen sterven door vuurwapens.(Onthoud dit: dit is een dag, niet een jaar).

 • 399 kinderen zullen gearresteerd worden voor drugsgebruik

 • 1.352 baby’s zullen geboren worden uit tienermoeders.

Dit alles gebeurd in één van de rijkste, meest ontwikkelde landen in de wereldgeschiedenis. In mijn land heerst een epidemie van geweld die zijn gelijke niet kent in welk ander geïndustrialiseerd land dan ook.

Dit is hoe jonge mensen in Amerika hun woede en hun pijn uiten.

In Engeland is aangetoond dat elk uur 3 tieners zichzelf pijnigen, vaak door snijden of brandwonden te maken op hun lichaam of door een overdosis in te nemen.

Dit is de manier die zij verkozen hebben om met de pijn van verwaarlozing of emotionele smart om te gaan.

In Engeland gaan slechts 20% van de gezinnen één maal per jaar samen aan de tafel zitten om samen een maaltijd te eten. Eenmaal per jaar!!!!

En hoe zit het met de traditie om je kind een verhaaltje voor te lezen voor het slapen gaan? Onderzoek uit de jaren 1980 heeft uitgewezen dat kinderen, aan wie verhaaltjes voorgelezen werden, veel beter kunnen lezen en duidelijk beter presteerden dan hun leeftijdsgenoten op school.

En toch krijgen minder dan 33% van de Britse kinderen tussen 2 en 8 jaar regelmatig een bedtijdverhaaltje voorgelezen.

Voor u lijkt dit misschien onbelangrijk maar houdt rekening met het feit dat 75% van hun ouders WEL een bedtijdverhaaltje voorgelezen kregen toen zij die leeftijd hadden.

Het is duidelijk dat we onszelf niet hoeven af te vragen naar de reden voor die pijn, woede en al dat geweld. Het is het protest van kinderen tegen de verwaarlozing. Ze sidderen door de onverschilligheid en schreeuwen om aandacht.

De verschillende kinderbescherming agentschappen in de VS zeggen dat miljoenen kinderen elk jaar slachtoffer zijn van mishandeling door verwaarlozing. Ja, verwaarlozing! En dat in rijke huizen, bevoorrechte huizen, tot de nok gevuld met alle mogelijke elektronische gadgets.

Huizen waar ouders thuiskomen maar met hun hoofd nog steeds op het kantoor zijn.

En hun kinderen?

Wel, die kinderen behelpen zich met de enkele emotionele kruimels die ze kunnen bemachtigen. En je kunt niet veel verkrijgen door eindeloos TV, computer en video’s te bekijken.

Deze harde, koude statistieken die de ziel verscheuren en de geest schokken moeten u aantonen waarom ik zoveel van mijn tijd en middelen heb aangewend om ons nieuwe  Heal The Kids initiatief tot een kolossaal succes te maken.

Ons doel is eenvoudig: de ouder-kind band opnieuw te scheppen. De belofte te vernieuwen en de weg te belichten voor alle mooie kinderen die bestemd zijn om ooit deze aardbol te bewandelen.

Men zegt dat ouderschap is zoals leren dansen. Jij neemt een stap en je kind neemt een volgende.

Ik ben tot de vaststelling gekomen dat, om erin te slagen ouders zichzelf weer te doen wijten aan hun kinderen, dit slechts het halve verhaal is.

De andere helft van het verhaal is, de kinderen voor te bereiden om hun ouders opnieuw te aanvaarden.

Vandaag de dag zijn vele kinderen zoals gekwetste puppies die zichzelf vervreemden van de nood aan liefde. Zij zijn volkomen onverschillig ten opzichte van hun ouders.

Overgelaten aan hun eigen lot, koesteren ze hun onafhankelijkheid. Ze zijn verder gegaan met hun eigen leven en hebben hun ouders achter zich gelaten.

Dan zijn er ook nog de vele ergere gevallen van kinderen die wrok en walging voelen tegenover hun ouders, zodat elk voorstel dat hun ouders eventueel doen, hen misprijzend terug in het gelaat wordt geworpen.

Vanavond zou ik willen dat niemand onder ons die fout maakt.

Daarom doe ik een beroep op alle kinderen van de wereld, beginnend met ons allen hier vanavond, om onze ouders te vergeven als we ons verwaarloosd voelen. Vergeef, vergeef en leer hun opnieuw hoe ze lief moeten hebben.

Het begint allemaal met vergeving. Als we de wereld willen genezen, dan moeten we eerst onszelf genezen.

En om de kinderen te genezen, moet ieder van ons eerst het kind in zichzelf genezen.

Als een volwassene en als een ouder besef ik, dat ik geen volledig mens, noch een ouder die onvoorwaardelijke liefde geeft kan zijn, als ik de geesten uit mijn verleden niet te rusten leg.

Dat is hetgeen ik vanavond aan allen vraag te doen:

Eer je ouders door hen niet te beoordelen. Geef hun het voordeel van de twijfel.

Dat is ook de reden waarom ik mijn vader wil vergeven en waarom ik wil stoppen met hem te veroordelen. Ik wil mijn vader vergeven, omdat ik een vader wil en hij de enige is die ik heb.

Ik wil dat de last van het verleden van mijn schouders wordt gelicht. Ik wil vrij zijn om een nieuwe relatie met mijn vader aan te gaan, voor de rest van mijn leven, ongehinderd door geesten uit het verleden.

In een wereld gevuld met haat moeten we nog steeds durven hopen. In een wereld gevuld met woede moeten we nog steeds durven troosten. In een wereld gevuld met wanhoop moeten we nog steeds durven dromen. En in een wereld gevuld met wantrouwen moeten we nog steeds durven geloven.

Aan al diegenen hier vanavond die teleurgesteld zijn in hun ouders, vraag ik om je teleurstelling te laten varen.

Aan al diegenen hier vanavond die zich bedrogen voelen door hun vaders of moeders, vraag ik om jezelf niet meer te bedriegen.

En aan al diegenen onder jullie die zich willen distantiëren van hun ouders, vraag ik om hun in plaats daarvan de hand te reiken.

Ik vraag jullie, ik vraag mezelf om onze ouders het geschenk te geven van ongeconditioneerde liefde, zodat ook zij van ons kunnen leren hoe ze moeten liefhebben.

Zo zal liefde eindelijk weer hersteld worden in een verlaten en eenzame wereld.

Ooit ben ik eens attent gemaakt op een Oude Bijbelse voorspelling die zegt dat ‘ een nieuwe wereld en een nieuwe tijd zal komen als de harten van de ouders hersteld zullen worden door de harten van hun kinderen ’.

Mijn vrienden, wij zijn die wereld, wij zijn die kinderen.

Mahatma Gandhi zei ooit: ‘ de zwakken kunnen nooit vergeven, vergiffenis is het werktuig van de sterken ‘.

Wees sterk vanavond, en ga nog verder dan sterk zijn.

Ga de grootste uitdaging van allen aan: herstel de band tussen ouders en kinderen.

We moeten allen de belemmerende effecten, die onze kindertijd op ons leven heeft gehad, overwinnen.

En om een citaat van Jesse Jackson te gebruiken: ‘vergeef elkaar, verlos elkaar en ga verder ‘.

Deze oproep tot vergiffenis zal niet resulteren in ‘ Oprah momenten ‘ over heel de wereld, waarin duizenden kinderen het bijleggen met hun ouders, maar het is een begin, en we zullen allen zoveel gelukkiger zijn met het resultaat.

Ik besluit mijn opmerkingen vanavond met hoop, geluk en enthousiasme.

Vanaf vandaag zal een nieuw lied gehoord worden:

Laat dat nieuwe lied het geluid zijn van kinderen die lachen.

Laat dat nieuwe lied het geluid zijn van kinderen die spelen.

Laat dat nieuwe lied het geluid zijn van kinderen die zingen.

En laat dat nieuwe lied het geluid zijn van ouders die luisteren.

Laten we samen een symfonie van onze harten creëren , ons verwonderen over het mirakel van onze kinderen en ons koesteren in de schoonheid van de liefde,

Laat ons de wereld helen en zijn pijn verzachten.

En mogen we allemaal samen mooie muziek maken.

God zegen jullie en ik hou van jullie.

Michael Jackson.

Bron: The Magical Child. mjtmc.com (maar is helaas uit de lucht).

Met dank aan Chantal en Davy voor de poging tot een correcte vertaling te komen van deze uiterst moeilijke tekst.

6 thoughts on “Een nieuw lied voor kinderen

 1. Een schitterende tekst die nog steeds uptodate is jammer genoeg.
  Groeten en bedankt.
  Gert, vader van die oudere kinderen.

  • Hallo Gert

   Van harte welkom op mijn blog en bedankt voor je reactie.
   Ik vind deze wijze tekst (helaas) ook nog erg up to date.
   Michael Jackson was een wijze man met een geheel eigen kijk op ‘dit soort zaken ‘.
   In zijn voordracht zei hij ook nog:
   Menselijke kennis bestaat niet enkel uit boeken van perkament en inkt.
   Ook de hoeveelheden kennis die in het menselijk hart geschreven staan, gebeiteld in de menselijke ziel en gegraveerd in de menselijke psyche, maakt hiervan deel uit.

   Daar kan ik het helemaal mee eens zijn.
   De wijsheid van het hart is een ondergeschoven kindje als je het mij vraagt.
   Rechterbroeder (rechter hersenhelft waar je eigen wijsheid (intuïtie) en gevoel zich schuil houden) en linkerbroeder (linker hersenhelft waar de ratio vandaan komt) leven vaak continue op voet van oorlog met elkaar.
   De rechter hersenhelft ‘ weet ‘ terwijl de linker hersenhelft ‘denkt ‘ (te weten).

   Daarom vind ik het vaak zo mooi om te zien dat onze jongeren zo koppig en eigenwijs (lijken), maar ga maar eens met hun in gesprek…..
   Wat een wijsheid, wat een liefde voor de wereld, ze hebben een hele (gezond) verstand(ige) kijk op hoe de wereld er volgens hun zou moeten uitzien.
   Ik hoop van ganser harte dat ze zo (stront) eigenwijs blijven en dat hun ware potentieel een bijdrage gaat leveren aan een ‘zachtere’ wereld.
   We zien gelukkig al hele mooie initiatieven als paddenstoelen uit de grond rijzen 🙂
   Genezing van de planeet (en van de mensheid) is hard nodig.
   Ik heb eens ergens gelezen (reïncarnatietheorie) dat vanaf het jaar 2000 in Europa steeds meer sjamanen, druïden,indianen (en andere wijze medicijnmannen (en vrouwen) uit vroegere culturen) opnieuw incarneren.
   Ik zou zeggen: laat maar komen 😉
   Heb je dit filmpje al gezien?
   https://ondermoedersvleugels.wordpress.com/2014/01/30/labelen-het-kan-anders/

   Zo denk ik er ook over, maar wie ben ik hè?
   Een doodgewone moeder met 26 jaar ervaring in het opvoeden van (volgens mij) een gereïncarneerde druïde (mijn zoon, was vroeger ALTIJD bezig met geheime drankjes te brouwen) en een gereïncarneerde sjamaan (mijn dochter, zij bezit een ongelooflijk respect en liefde voor alles wat leeft) een vlieg doodslaan in haar aanwezigheid is echt onmogelijk 😉
   Neem deze woorden maar met een korreltje zout maar het zou mij niets verbazen als er waarheid schuilt in deze theorie.
   Ik vind dat de
   enorme liefde, die veel van onze kinderen (en jongeren) met zich meedragen, niet wordt gezien (ik wil zwijgen erkend) door de wereld om hun heen.
   Dat laat mijn bloed soms koken…..
   Amen, ik zit weer op de preekstoel merk ik.
   Nogmaals bedankt voor je reactie, doet me echt goed.

  • Hoi Marion,

   Heb dit bericht direct doorgestuurd aan Tanja. Zij is een enorme fan van Michael. Van mij hoeft dat niet zo, maar nu op 44 jarige leeftijd missen wij hem enorm. We draaien regelmatig zijn muziek. In een moeilijke periode 3 jaar geleden was/ben ik erg gecharmeerd van het nummer “man in the mirror” een steengoede tekst. Michael is nog steeds super actueel, vandaag in de DWDD saturday night van 8 feb j.l. nog een mooi fragment gezien van Hugo Borst waarin Madonna zeer liefdevol sprak over haar diverse ontmoetingen met Michael. Gelukkig hebben we ten tijde van de History tour in Amsterdam Arena hem live gezien.

   Zijn naam klinkt als een Engel en je zou maar zo een beschermengel op je schouder hebben zitten.

   Beste Marion bedankt voor de tekst en wederom frisse ruggengroet Xavier

   • Dat komt dit berichtje goed van pas.
    Mijn dochter is ook fan van Michael (al vanaf haar derde), ze zag een foto van hem en was verkocht.
    Wij vinden Man in the mirror ook steengoed.
    Super dat jullie Michael live hebben gezien, dat stond ook op mijn dochter’s ‘bucketlist ‘, helaas kan die droom niet meer uitkomen.
    Bedankt voor je ruggengroet, ik kan het goed gebruiken.
    My back is killing me 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s