Een wakkere boer let op zijn voer

Vanmorgen opende ik mijn mailbox en zag ik dat iemand had gereageerd op mijn blog. Ik vind het een interessante vraag waar ik graag een heel artikel aan wil wijden. Hieronder plaats ik de reactie van Wakkere Boer zoals deze meneer zichzelf noemt.

Wat is er mis met koeien uit de reguliere landbouw (waarbij ik weiger om ze uit de “industrie” te noemen ). Zij eten gras in de zomer en in de winter ingekuild (en natuurlijk gefermenteerd) gras en ook mais, dit is een groene, groeiende plant die in stukjes wordt gesneden en anaeroob bewaard wordt waardoor ook die uit zichzelf gaat fermenteren. Indien aangevuld wordt met granen dan zijn die (in Europa) gegarandeerd NIET GGO en absoluut en totaal vrij van synthetische groeihormonen. Wat een onzin toch die hier neergeschreven wordt. Maar als u of iemand de landbouwproductie hier wegdringt dan komen melk en vlees van over de plas (USA, Brazil en Argentinië bijvoorbeeld) en dan krijg je al die troep hier gratis en ongecontroleerd op je bord. Groeten van de Wakkere Boer.

Beste Wakkere Boer,

U hebt gereageerd op het volgende artikel

 ondermoedersvleugels.wordpress.com/2013/06/26/gefermenteerde-volle-zuivelproducten hiervoor mijn dank.

Helaas kan ik in dat artikel nergens terug vinden dat ik mij erg negatief uitlaat over de reguliere landbouw. Ook niet in andere artikelen trouwens. Als ik praat over ” De bio-industrie ” dan bedoel ik daarmee de intensieve veehouderij, waartoe u blijkbaar niet behoort.

Ik laat mij in mijn artikelen wel zeer positief uit over de biologisch-dynamische landbouw en dat is mijn goed recht. Als u dat onzin vindt dan mag dat, ieder zijn mening.

Het is geenszins mijn bedoeling de reguliere landbouwproductie hier  weg te dringen, was het maar waar dat ik zoveel invloed had. Om misverstanden te voorkomen wil ik in dit artikel benadrukken dat er, buiten de biologische en biologisch-dynamische landbouw, nog genoeg ( kleinschalige) boeren zijn die ook goed bezig zijn. Boeren waarvan de dieren hoofdzakelijk alleen maar gras eten. Door een persoonlijke band op te bouwen met die boer, waarin goed vertrouwen centraal staat, en door goede vragen te stellen over wat de dieren te eten krijgen, heb je snel in de gaten wat voor vlees je in de kuip hebt.

Maar wie vindt hier tegenwoordig nog de tijd voor? Om die reden kies ik zelf voor rauwe melk, rauwmelkse producten en vlees van dieren uit de biologisch-dynamische sector. Simpelweg omdat iemand anders die vragen al voor mij heeft gesteld en omdat het bedrijf aan zeer strenge eisen moet hebben voldaan voordat ze hun producten mogen verkopen.

Ik ben ervan overtuigd dat u een boer bent met het hart op de goede plaats en dat u het beste wilt voor uw dieren. Dat respecteer ik.

Ik zal nu toelichten waarom ik geïnteresseerd ben in dieren die alleen maar gras en hooi te eten krijgen en geen granen,mais en/of soja. Hierbij heb ik mij onder andere laten inspireren door Michael Pollan en wat dichter bij huis, Mike Donkers.

Ten eerste omdat een koe een herbivoor is en geen granivoor. Koeien zijn niet ontwikkeld om mais en granen (tarwe) te verteren. De pens is ontwikkeld voor de vertering van gras. Mais is te zetmeelrijk en veroorzaakt verteringsproblemen bij het dier. De spijsvertering raakt verstoord, om die reden zijn deze dieren sneller geneigd ziek te worden. Granen, mais en soja gaan gisten in de darmen van dieren (trouwens ook in de darmen van mensen). Door het eten van granen ontstaan vaak leverziekten. Om dit te voorkomen wordt in de reguliere sector vaak preventief gebruik gemaakt van antibiotica.

Het eten van dieren die preventief worden behandeld met antibiotica werkt antibiotica-resistentie in de hand bij ons mensen. Michael Pollan is een specialist die zich vooral bezig houdt, met het openbaar maken van de wantoestanden in de intensieve veehouderij, hij zegt hierover ” Er is een rechtstreeks verband tussen het voeren van mais aan de dieren, veelvuldig antibiotica gebruik als gevolg daarvan en antibiotica-resistentie bij mensen, waardoor ernstige infectieziekten niet meer behandeld kunnen worden “.

Hoe meer granen het dier eet, hoe meer antibiotica nodig is. De koe wordt kwetsbaarder door het eten van granen (tarwe) en mais net zoals de mens.

Het bijvoeren met granen, mais en sojabonen moet ervoor zorgen dat de koeien sneller op ,hun slachtgewicht komen. Dit zorgt voor lagere prijzen in de winkelrekken maar helaas ook voor minder voedingswaarde.

Daarnaast zijn de granen die de koeien bijgevoerd krijgen, bespoten met gewasbestrijdingsmiddelen, dat vind ik persoonlijk geen fris idee. Ook kan ik als consument niet nagaan hoeveel granen de koeien krijgen bijgevoerd. Als een koe bijvoorbeeld 70% granen eet per dag en maar 30% gras dan lijkt mij dat geen goede zaak. Een koe uit de reguliere sector moet voldoende melk kunnen produceren om het bedrijf rendabel te houden, daarom hebben deze koeien ook meer krachtvoer nodig.

Het voordeel van dieren die geen granen, mais en soja gevoerd krijgen is dat er geen kans is op besmetting met de E.Coli bacterie. Deze bacterie komt namelijk niet voor in de darm van dieren die gras eten. Het is een probleem dat alleen voorkomt bij dieren die mais gevoerd krijgen.

Om te voorkomen dat de E.Coli bacterie, na het eten van het vlees van deze dieren, in onze maag terecht komt, zijn er door de industrie heel wat high-tech oplossingen bedacht om het vlees vrij te maken van deze kwade bacteriën. Het is namelijk zo dat er altijd resten mest achterblijven in het vlees waarin deze bacteriën kunnen zitten 😦 Terwijl de oplossing zou moeten zijn ervoor te zorgen dat deze bacterie niet in de mest terecht kan komen,en dat doe je door de dieren geen mais te voeren 🙂

Dieren die mais gevoerd krijgen produceren vetter vlees, maar dit vet is niet bepaald het gezondste vet en wordt dan ook rechtstreeks geassocieerd met hart-en vaatziekten. Hart-en vaatziekten bij de mens zijn het resultaat, van wat wij de dieren die wij eten voeren.

Als je rundvlees eet van koeien die hoofdzakelijk gras en hooi eten, heeft dat vlees de kwaliteit van wild vlees. Jagers en verzamelaars leefden van veel vlees en hadden nooit hartkwalen 😉

Koeien houden van gras en hooi, niet om de smaak maar om wat het doet met hun magen. Het gras stimuleert hun pens. Het gras stelt hun in staat om te herkauwen en te braken. Koeien houden van herkauwen en ze kunnen nu eenmaal niet herkauwen op mais.

Je hebt een economische logica, en je hebt een evolutionaire natuurlijke (biologische) logica. Persoonlijk heb ik meer op met dat laatste.

Dieren die doen wat ze worden geacht te doen zijn gelukkige dieren en dat feit maakt mij gelukkig. Misschien niet economisch gedacht maar gewoon bekeken vanuit gezond boeren verstand.

” We need to respect the fact that cows are herbivors, and does not mean feading them corn and chicken manure “ says Salatin.

Advertisements

26 thoughts on “Een wakkere boer let op zijn voer

  • Dank je Olivier.

   De eerlijkheid gebied mij wel te zeggen dat ik voor deze informatie te rade ben gegaan bij een interview van Michael Pollan.

   Bedankt voor je reactie.
   Vriendelijke groetjes van Marion.

 1. beste mevr Marion,
  u doet uw best om uitgebreid te antwoorden op mijn uitlatingen en dat is uw goed recht. Het is wel spijtig om vast te stellen dat u blijkbaar niet zoveel verstand hebt van moderne veehouderij, en over voeding in het bijzonder. Zo is het volledig verkeerd om te stellen dat een koe 70% granen zou eten in de voeding. Blijkbaar komt u hiertoe door mais als graan te erkennen. Dat is heel verkeerd van u want een koe eet de gehele maisplant (gehakseld en gekneusd), die bestaat voor 50% uit stengel en blad en voor 50 % uit kolf, die dan nog eens schutbladeren en spil bevat. Het is dan ook tragisch (of tragi-komisch) om te moeten lezen dat een koe niet kan herkauwen op mais. Zo bevat dit en andere artikels van u halve waarheden die dan meteen als volle aannames worden verwerkt. Zo verspreid u verkeerde informatie. Ik hoop in ieder geval toch niet dat dit de bedoeling is, en anders ware het wel triest. Voor alle duidelijkheid wil ik uw laatste quote nog even herhalen en tegenspreken: koeien eten namelijk géén kippemest

  • Maïs of corn werd reeds 3000 jaar geleden geteeld in Midden-Amerika. Het was Columbus die deze graansoort voor het eerst naar Europa overbracht. Tegenwoordig wordt ma‹s verbouwd in Afrika, Azië en Australië. Oorspronkelijk had hij niet zoveel voedingswaarde. Onderzoekers en landbouwdeskundigen hebben echter de laatste 30 jaar mutaties gekweekt, waarbij het eiwit en aminozuurgehalte heel wat hoger ligt.
   http://www.warenkennis.nl/graan/soorten.htm#13

   Dat de mais gehakselt en gekneusd wordt maakt het opeens wel gezond voor de koe?

   Ik heb niet gesteld dat uw koeien 70% graan zouden eten, ik heb alleen aangegeven dat ik niet kan controleren hoeveel procent graan de koeien in de reguliere veehouderij krijgen.

   Waarom reageert u eigenlijk niet op de rest van de inhoud?

  • Ik denk dat U toch in eerste instantie de context van de blog ‘onder moeders vleugels’ aan moet houden.Nergens wordt gesteld dat de schrijfster een expert is op het gebied van
   voeding/veeteelt/landbouw. Zij verwoord wat er door experts op deze gebieden(hetzij wetenschappers/voedingsspecialisten/boeren!!) openbaar gemaakt wordt. Daarmee schudt zij nogal wat burgers wakker.Zo kunnen deze betere keuzes maken op het gebied van voeding voor hen zelf en/of hun familie. Dat kunt U toch moeilijk als verkeerd zien.Of wilt U stellen dat er niets mis is met de voeding ,ook in nederland?
   Ik vraag me af of een koe iets mist wanneer deze alleen maar grasvoer eet en dan ook meteen waarom er dan allerlei andere producten bijgevoerd worden(ik begrijp dat de winter een tekort aan gras veroorzaakt).U kunt hier eens heel duidelijk uitleggen waarom deze producten dan wel goed zijn voor het eindproduct(samenstelling) .Ik weet zeker dat Marion U hier de gelegenheid voor zal geven en zo kunt U juiste informatie verstrekken.U bent hier immers de expert die een ‘leek’een lesje wilt leren.
   Zoals uzelf aangeeft bent U een eerlijke boer (en duidelijk wakker),en ik ben dan verder ook benieuwd naar uw mening over de waarde van rauwe melk en uw mening over
   pasteurizatie/homogenisatie.
   Ik sluit me aan bij de mening van Marion dat het hier duidelijk gaat om misstanden in de bio industrie . Verder vindt ik dat de reguliere boeren meer naar buiten moeten treden met feiten over hun productie methode en waarom hun eindproducten van betere qualiteit zijn qua samenstelling en waarom dat weer beter is voor de consument.
   Met vriendelijke groet,
   ad

   • Ad, rauwe melk is de beste melk! Direct uit de tank, lekkerder kun je het niet krijgen. Maar rauwe melk wordt in de winkels niet verkocht. Het moet gepasteuriseerd zijn. Melk kan altijd “cellen” bevatten. In Nederland is er de eis dat de melk max. 400.000 cellen/ml mogen bevatten. Kom je als melkveehouder hierboven, krijg je een boete. In Nederland is het gemiddelde trouwens 200.000 en dus harstikke goed.

    Als melkveehoudster drink ik natuurlijk geen melk uit een pak. Ik vind het net water. We hadden van de week een kleuterklas op bezoek en ze vonden de melk heerlijk. Rauw, ongepasteuriseerd, ongehomogeniseerd…..

    Ik vind ook dat melkveehouders meer naar buiten moeten treden, maar gelukkig gebeurt dat steeds meer. Campina heeft haar boerderijdagen, de koeiendansdagen ed. Ik denk ook dat je bij best veel melkveehouders welkom bent als je eens wilt komen kijken. Bedenk wel dat een veehouder een drukke werkdag heeft, dus kan het niet… vraag wanneer je wel welkom bent en/of er wellicht een collega-veehouder is die wel bezoek wil ontvangen. Want eerlijk is eerlijk, niet iedere boer is een goede gastheer 😉

 2. u hebt het bij mais blijkbaar alleen nog maar over de korrels. Koeien kunnen die inderdaad niet verteren door te herkauwen. Een praktijk die in Amerika wordt toegepast. Daar krijgen de koeien alleen maar mais en daardoor komen 2 of 3 van de 4 magen stil te liggen. Volledig onnatuurlijk. En tegelijk wordt deze techniek absoluut NIET toegepast in de veehouderij in onze streken, wat ik nog steeds als een suggestie lees in uw artikel of blog. Daarom nog eens: in onze veehouderij geven wij de volledige plant aan de koe, maar moet wel gehakseld worden zodat de koe dit beter kan verteren. Onnodig te wijzen op mutaties als negatieve bijklank, alles muteert in de invloed van de tijd. Alleen de sterkste en nuttigste soorten overleven. Daarbij, om even te reageren op de rest van uw artikel, is het volkomen verkeerd om het gehalte aan E-colli’s toe te wijzen aan het bijvoederen van granen. Wat een onzin.

  • Ik suggereer niets in mijn reactie, ik vraag aan u of het hakselen en kneuzen van de mais maakt, dat mais gezond is voor de koeien.
   U zegt zelf dat dat moet gebeuren om de mais beter verteerbaar te maken.
   Dus is maïs in mijn optiek niet ideaal voor het dier.
   Aangezien ik zo bewust mogelijk wil leven en eten streef ik naar het meest ideale voedsel voor mij en mijn gezin.

   Ik blijf erbij, een herbivoor is er niet op gemaakt om graan te eten, wat maïs wel degelijk is.
   Daarom mijn keuze voor dieren die gras en hooi te eten krijgen.

   Onderstaande staat op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/mais.aspx

   Ook is er in Nederland maïs uit de gentechnologie verkrijgbaar via import. Verreweg het grootste deel van gentech-maïs is verwerkt in veevoer.

   Hoe weet ik als consument dat de koeien geen gen-tech mais krijgen?
   Vandaar wederom mijn keuze voor biologisch of biologisch-dynamisch voedsel.

   Wat de E.coli bacterie betreft is dat uw woord tegen dat van Michael Pollan.
   Een Amerikaanse wetenschapper en journalist, bekend om zijn uitgesproken opvattingen over de huidige bio-industrie.

   En nu ben ik er klaar mee. U heeft mij als veehouder niet weten te overtuigen waarom ik voor producten uit de reguliere veehouderij zou moeten kiezen.

   Ik blijf teveel vragen hebben omtrent de gezondheid van de dieren, over onder andere leverziekten, preventief antibiotica gebruik, vruchtbaarheidshormonen en gewasbestrijdingsmiddelen op de granen,

   Nee, geef mijn portie maar aan fikkie.
   Voel u vrij om te reageren maar ik ga niet meer antwoorden.
   Ik heb geen tijd voor een welles nietes discussie.
   Ik wens u verder nog een fijne dag.

 3. Marion, in jouw reactie op een reactie op je artikel over gefermenteerde zuivel zeg je het volgende: “Dus geen melk van koeien uit de reguliere industrie maar rechtstreeks van de biologische of biologisch-dynamische boer”. Voor mij is dit een negatieve uitlating over de reguliere melkveebedrijven.
  Ook aan reguliere bedrijven worden zeer strenge eisen gesteld. Melk van slechte kwaliteit is er in Nederland niet te koop. Waarom denk je dat die Chinezen juist in Nederland fabrieken laten bouwen voor melkpoeder: vanwege de betrouwbare kwaliteit van de Nederlandse melk.
  Preventieve antibiotica is ook in de reguliere melkveehouderij verboden (per 1 januari 2013). Een relatie tussen het voeren van mais en antibioticaverbruik zie ik niet. Wij voeren onze koeien mais, die rondom ons bedrijf wordt verbouwd (zoals bij nagenoeg alle mekveehouders). Preventieve ab gebruiken wij al 7 jaar niet (sinds we boer zijn). Daarnaast ligt ons antibioticagebruik zeer laag.
  Je schrijft ook dat we onze koeien graan, mais en soja bijvoeren zodat ze zo snel mogelijk op hun slachtgewicht komen. Ons doel is helemaal niet om onze koeien te slachten. Wij willen gezonde dieren die lang op het bedrijf blijven en melk geven.
  E-coli is een bacterie die je overal aantreft, bij mens en dier. Ik zie ook geen verband tussen mais en E-coli.

  Gras stimuleert de maag niet trouwens. Dat doet alleen hooi, en stro. Dat geeft prik en stimuleert tot herkauwen. Vers gras (en ingekuild gras ook) is veel te zacht.

  • Nogmaals mijn excuus voor mijn voorbarige negatieve uitlating over de reguliere veehouderij. Eigenlijk doel ik hiermee op de intensieve veehouderij.
   Vandaar dat ik benadruk dat er zeer zeker boeren zijn die nog echt goed bezig zijn.
   Ik zal mijn bericht gaan aanpassen.

   Verder vind ik uw reactie heel goed verwoord, daar kunnen mijn lezers en ik iets mee.
   Bedankt voor uw heldere bijdrage.

 4. Het is duidelijk Marjon. Voor een stichting als Wakker Dier vallen melkveehouderijen ook onder de intensieve veehouderij… vandaar de verwarring.

  Er heerst nog steeds grote onduidelijkheid over de melkveehouderij. Boeren proberen het steeds meer transparant te maken.
  GMO-mais en ook GMO-Soya zit voornamelijk in krachtvoer. De totale hoeveelheid majs en soja die de koeien op deze manier binnenkrijgen, staat in geen verhouding tot de totale hoeveelheid voer. Maar ze krijgen het wel… Ik heb onlangs nog eens navraag gedaan bij mijn voerleverancier over GMO-vrij voer. Er wordt te weinig verbouwd, er is te weinig vraag naar en dus te duur. Als mij een betaalbaar alternatief (betaalbaar is hier het sleutelwoord) wordt geboden, ben ik om.

  Ik zal proberen je andere punten te beantwoorden. Zoals gezegd mag antibiotica niet meer preventief gebruikt worden in de melkveehouderij. Dat betekent dus niet meer standaard de koeien met AB droogzetten (dan gaan ze met zwangerschapsverlof), maar eerst een test nemen om te kijken of en welke bacteriën er aanwezig zijn en specifiek deze behandelen. Nu slaan wij daar misschien in door, maar hygiëne is hierbij het belangrijkste. Preventief werken, en deze andere manier van denken moet er nog ingroeien bij de Nederlanders (wonen zelf in Denemarken).

  Vruchtbaarheidshormonen worden enkel en alleen toegediend als een koe geen tocht (bronst) laat zien. Vaak heeft ze dan een cyste op een eierstok. Door de hormoonbehandeling (één enkel spuitje) wordt ze tochtig en maakt ze zichzelf schoon waarna ze na 3 weken weer een normale tocht heeft en geïnsemineerd kan worden. Grote groepen gelijktijdig tochtig spuiten (zoals in Nieuw Zeeland waarbij alle koeien binnen 2 maanden afkalveren) mag niet.
  Groeihormonen zijn verboden.

  Wat betreft granen. Onze koeien kunnen daar niet tegen. Zodra wij ze geplet graan gaan bijvoeren, krijgen ze direct gewrichtsontstekingen. Dat doen we dus zeker niet.
  Granen worden gespoten. Hoeveel van die spuitmiddelen achter blijven… ik kan het je niet vertellen. Biologisch graan wordt niet gespoten, maar bevat daarentegen wel meer ziektes en schimmels. Dus is het kiezen tussen twee kwaden?

  • Beste Marlies,

   Hartstikke bedankt voor uw oprechte, eerlijke en transparante reactie.
   Die naast dit alles ook nog eens zeer To The Point is.
   Uw reactie zorgt voor veel opheldering inzake het verschil tussen de melkveehouderij en de intensieve veehouderij.
   Ik weet zeker dat veel mensen hier niet vanaf weten en alles over één kam scheren.
   Iets waaraan ik mij in mijn reactie ook schuldig heb gemaakt.

   Als ik dit zo lees dan ben ik eerlijk gezegd toch blij dat ik voor producten kies van dieren, waarvan ik zeker weet dat ze hoofdzakelijk alleen maar gras en hooi eten.
   En of dat nou van een reguliere boer is of van een biologisch (dynamische) boer, maakt dan niet meer zo heel veel uit.
   Iedere boer die zijn dieren dat te eten geeft waarvoor ze geboren zijn verdient een dikke pluim.
   Of zeg ik nu onbewust weer iets verkeerds?

   • Het grote verschil tussen gangbaar en bio is inderdaad het spuiten van de gewassen en de toepassing van kunstmest. Bio-dyn gaat nog een stap verder door de kalveren bij de koeien te laten en de kalveren niet te onthoornen.

    Wij zijn een gangbaar bedrijf, maar de regels worden steeds strenger. We mogen steeds minder kunstmest gebruiken bijv. en je ziet de opbrengsten per ha achteruit gaan. Wij gaan steeds minder mais verbouwen, omdat de opbrengsten ieder jaar weer meer tegenvallen. Nu wonen wij ook in Denemarken en de grond is al erg schraal. Bovendien zitten we erg noordelijk en kan het wel eens te koud worden voor het tropische gewas. We gaan dus steeds meer de kant van alles gras op.

    Ieder moet het product kiezen wat het beste bij hem/haar past. Weet wat je eet, en koop lokaal. Dan zie je hoe de dieren leven. Daarnaast raad ik altijd aan om seizoensfruit en -groente te kopen. Pas dan ben je echt duurzaam bezig.

   • Fijn om te horen dat jullie steeds meer de kant van gras opgaan Marlies.
    Je geeft goede tips. Weet wat je eet, koop lokaal en kijk hoe de dieren leven. Mooi gezegd.
    Als je niet zo ver weg woonde kwam ik gegarandeerd eens een kijkje bij je nemen, als ik tenminste nog welkom was 😉
    Want ik vind het reuze interessant wat jij allemaal te vertellen hebt.
    Misschien moet ik toch dat reisje naar Denemarken maar eens gaan maken wat ik al zo lang op mijn Bucketlist heb staan 🙂

    Ik wens je nog een fijne avond.

   • Dat ga ik zeker onthouden 🙂 Mocht het er ooit van komen dat we toch eens die kant opkomen dan meld ik me.
    Lijkt me super leuk.

 5. ik heb ook geen zin in een welles-nietes-discussie. Maar het stoort me dat u bepaalde suggesties neerzet die-ergens-vandaan-komen en dat meteen als regulier of vaststaand aanneemt. Ik heb gepoogd om u daar wat weerwoord op te geven, maar ik ben niet zo’n bio-ingenieur die het allemaal perfect kan uitleggen. Maar ik ben een boer, ik kan het wel toepassen. In mijn boerderij is niet alles perfectie. Langs de andere kant is het ook geen gangsterpraktijk waarin wij alles zo slecht mogelijk doen om alleen maar het geldgewin en tegen het dierengevoel. En zo wordt het hier en elders dikwijls verwoordt.

 6. Ik begrijp zeer goed dat er van bovenaf opgelegde regels zijn en dat een boer zich daaraan te houden heeft of anders beboet kan worden,maar dat veranderd er niets aan dat de mens zich op een bepaalde manier dient te voeden.Hat mag duidelijk zijn dat het boer zijn een verkeerd imago heeft(weining respect over het algemeen) en dat dit veranderen moet.Van jullie komt onze voeding die we nodig hebben,maar het moet dan wel de voeding zijn die we nodig hebben.Het kan toch niet zo zijn dat jullie bestaan om maar te produceren ,ongeacht de waarde ervan op basis van veodingsstoffen.Op die manier zijn er al heeel veel producten op de markt die we niet nodig hebben(niet alleen voeding hoor) maar de producenten toch maken om maar een inkomen te genereren.
  Ook ik help eraan mee om mensen duidelijk te maken dat ze met hun geld stemmen en dat ze dus moeten gaan vragen naar de betere produkten.Mijn hoop is eraan mee te werken dat de markt voor deze produkten groter gaat worden en de produkten makkelijker te verkrijgen zijn. Er zullen dus ook boeren moeten zijn die dit begrijpen en voor deze markt zorg dragen.Hun hard werken moet ook beloont worden en daar draag ik graag aan bij.Hard werken is hier echter niet het issue noch opgelegde regels.Het gaat er uiteindelijk om wat de boer zelf zal vinden eindprodukten,hoe deze passen in het concept van voeding zoals deze voor de mens dient te zijn gebaseerd op de evolutie.
  Jullie hebben toch ook een visie mbt.wat nu gezond is,jullie moeten wel want Julie vormen een zeer belangrijke schakel in het geheel.Of zeggen jullie ,ach het is in ieder geval veel beter dan de bio industrie en daarmee dus goed?
  ad

 7. Ad, door veel organisaties worden wij, melkveehouders, onder de bio-industrie geplaatst. Ten onrechte vind ik. Melkveehouders bouwen een band op met hun dieren itt kippenhouders of vleesvarkenshouders. Vaak heeft een melkveehouders al vele generaties van een bepaalde koe in de stal. Wij willen duurzame dieren, dieren die lang meegaan. Wij “investeren” veel tijd en geld in onze dieren, die pas tot productie komen als ze een kalf hebben gehad (als ze ongeveer 2 jr oud zijn). Uiteraard willen we gezonde dieren. Voeding is dan ook een heel belangrijk aspect. Het is niet voor iedereen weggelegd om zijn producten direct aan de consument te vermarkten. Ik zou graag willen, maar de investeringen die ik daar voor moet doen, krijg ik niet gefinancierd. Bovendien zou ik mijn eigen afzetmarkt moeten bepalen. Juist hierom zijn toendertijd de coöperaties opgericht.
  De producten die door de melkfabriek worden gemaakt van ons basisproduct melk, zijn veelal gezonde producten. Rauwe melk mag alleen direct van de boerderij aan de consument verkocht worden (niet voorverpakt) waarbij tevens gemeld moet worden dat de melk voor gebruik gekookt moet worden.

  Mijn gedachte is in ieder geval niet dat mijn melk bio-industriemelk is (wat is dat dan wel trouwens?!). Het is een hoogwaardig product, van gezonde dieren die een goed leven hebben, met goed eten, fris water en een goede verzorging.

 8. Marlies,
  Bedankt voor je uitleg van de situatie ,zoals die waarschijnlijk voor veel melkveehouders zal zijn.
  Zelf consumeer ik zeer weining melkprodukten,mede omdat ik persoonlijk vindt dat de produkten uit de melkfabriek juist niet meer gezond zijn.Ik bedoel hiermee niet dat er geen voedingswaarde meer aan toe te kennen is maar eerder dat het niet meer het complete voedingsmiddel is en dus de essentie mist waarom ik het zou consumeren.Je drinkt immers toch ook de rauwe melk!!Maar ,toegegeven dit staat los van het werk dat jullie leveren.
  Ik vindt het fijn om te vernemen dat ji en je mede boeren in iedergeval er binnen de regels alles aan doen om verantwoord bezig te zijn.
  Een fijne dag verder,
  ad

 9. Ik had gisteren het stuk van Marion al gelezen, maar was nog niet in de gelegenheid geweest om te melden dat ik het een hele mooie tekst vind. Ik kan mij dus wel helemaal vinden in deze tekst, dat is omdat ik me sinds enige tijd voor het gedachtengoed van Weston Price ben gaan interesseren: Als je gezond oud wilt worden kun je dit het beste doen door te zorgen dat je o.a. (rauwe) melk (produkten), vlees/botten/organen/ vetten en boter nuttigt van gras gevoerde beesten. Ja, dan heb ik maar 1 keus en dat is boodschappen doen bij een boer die uitsluitend aan biologische veeteelt doet. Dus een die bovendien ook nog eens geen kunstmest strooit. Op het land kun je nl. ook heel goed Keltisch zeezout strooien ivm met juiste mineralen die dit zout van oorsprong bevat. De toevalligheid wil dat de biologische boer waar ik kom dit ook nog eens aan zn koeien geeft ipv gewone zout wat niet meer is dan ordinaire pekel.

  Wilma

  • Beste Wilma,

   Bedankt voor je reactie en voor je compliment.
   Jij verwoord eigenlijk precies wat ik bedoel te zeggen.
   Als ik als consument zekerheid wil hebben over dat wat ik in mijn mond stop, heb ik maar 1 keus en dat is boodschappen doen bij de biologisch (dynamische) boer.
   Omdat dat mij nu eenmaal die zekerheid verschaft.
   Juist omdat wij onwetend zijn en een leek zijn op het gebied van melkveehouderij, zoeken wij die zekerheid.
   Wij als wakkere consumenten willen eerlijke waar voor onze centen 😉
   Het maakt ons niet uit wie daarvoor gaat zorgen als we er maar zeker van kunnen zijn.
   Zodat wij er, samen met onze kinderen, met een gerust hart van kunnen genieten

 10. Marloes, citaat: ‘Waarom denk je dat die Chinezen juist in Nederland fabrieken laten bouwen voor melkpoeder: vanwege de betrouwbare kwaliteit van de Nederlandse melk.’

  Deze hype is ontstaan nadat er in China baby’s zijn overleden na het consumeren van Chinese babymelkpoeder.

  • klopt Wilma, maar ze hadden ook voor Nieuw Zeeland of India (het grootste melkproducerende land ter wereld) kunnen kiezen. De Chinezen hebben gekozen voor het relatief onbeduidende melkland Nederland. En dat vind ik toch een compliment voor de Nederlandse melkveehouders.

 11. @Marlies, wss waren andere landen niet interessant genoeg kwa prijs / kwaliteit?
  En ik ga met je meer hoor, dat we er trots op mogen zijn dat ze voor ons land hebben gekozen.
  Echter weerspiegelt dat niet waar de biologische veeteelt voor staat en dat is wel de inhoud van deze blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s