Waar put jij troost uit inzake Het Moederschap? Met name in de puberteit ?

afbeelding moeder en kindafbeeldingen moeder en kind

Sinds jaar en dag verzamel ik afbeeldingen en beeldjes van Moeder en kind. Ik begreep steeds maar niet waarom.

Een paar jaar geleden heb ik de opleiding Familie Opstellingen gedaan. Het doel van een Familie opstelling is het herstellen van familiebanden.
In de ruimte waar de opstellingen plaats vonden hing een schilderij van Maria met haar kindje.

Bij het zien van dat beeld werd ik emotioneel, het raakte me tot in het diepst van mijn ziel.
Ineens besefte ik dat dit de reden was waarom ik steeds die afbeeldingen (en beeldjes) van Moeder en Kind verzamelde.
Het was alsof ik in één keer wist tot wie ik mij kon wenden als ik weer eens verdrietig ( zeg maar wanhopig) was over mijn kinderen. Wie zou mij ooit beter kunnen begrijpen? Probeer het ook maar eens met een probleem van jezelf, het werkt!

Als we erkennen dat we hulp nodig hebben komt die doorgaans vanzelf opdagen.

Tijdens de opleiding Familie Opstellingen heb ik geleerd dat overleden zielen (engelen?) staan te springen om ons te helpen maar we moeten ze eerst om hulp vragen, anders kunnen ze niets doen.
Daarom ben ik hulp gaan vragen aan Maria en alle overleden mensen die mij het dierbaarst zijn (o.a mijn schoonmoeder).
We hebben de steun van onze voorvaderen hard nodig. Zover ik weet handelen Sjamanen ook vanuit dit principe.

Sjamanisme is gebaseerd op de veronderstelling dat de zichtbare wereld met onzichtbare krachten of geesten is doordrongen die het leven van de levenden beïnvloeden.

Ik voelde me vaak zo eenzaam en onbegrepen in de pijn en zorgen omtrent mijn kinderen, met name de issues met mijn zoon.
Alleen een moeder kan deze pijn blijkbaar zo heftig ervaren.
Mijn man is een hele lieve zorgzame vader maar begreep vaak niets van mijn verontruste ziel, de menige slapeloze nachten die ik had deelde hij dan ook niet met me (hij zette ‘gewoon’ de knop om 😦 terwijl ik uren later nog lag te woelen).
Ik weet zeker dat alle vrouwen uit mijn familie systeem ooit ook door deze pijn heen zijn moeten gaan.
De pijn van die enorme onzekerheid dat ‘Moederschap’ heet en toch zeiden ze allemaal:

‘Maak je niet druk’!

Pfffff…. wat had ik daar aan, ik kon er op dat moment niks mee dus moest ik me wel tot ‘ hogere machten’ richten voor wat geestelijke steun!

Nu ikzelf inmiddels zover ben dat ik innerlijk eindelijk kan voelen dat het wel goed komt met mijn zoon (een kleine beetje twijfel zit er nog) snap ik wel van waaruit ze dit zeiden.
Zij wisten iets wat ik op dat moment in mijn stoutste dromen nog niet kon vermoeden: ‘Namelijk dat het goed komt, hoe dan ook ‘.
Zij hadden op dat moment het vertrouwen dat ik nog niet kon voelen.

Dat vertrouwen in mijzelf (en in engelen) is sterker geworden door te bidden.
Ik heb het maar meteen heel groots aangepakt en ALLE  Heiligen en overleden familieleden gevraagd me bij te staan. Ik heb ze gevraagd om samen met mij over mijn kinderen te waken, een tijd daarna gebeurde er iets:

Ik weet nog dat ik op vakantie in Duitsland ‘toevallig’ een Duitse ansichtkaart in handen kreeg met de volgende tekst:

Vanaf dat moment kreeg ik mijn vertrouwen weer terug, ik voelde weer hoop en ben hoop blijven houden.
Op dat moment werd ik eraan herinnerd dat alles zin heeft, hoe het ook uitpakt.
En dat alles uiteindelijk goed komt, misschien niet op de manier van wat wij onder ‘goed’ verstaan maar ‘goed ‘ in de trant van: wat op dat moment goed is voor jou als persoon.

Daardoor kon ik voelen dat ik niet verantwoordelijk was voor hoe het leven van mijn kinderen zou verlopen, ook niet wanneer zij verkeerde keuzes zouden maken.
Vanaf dat moment kon ik iets meer afstand nemen van dat enorme verantwoordelijkheidsgevoel. Er was hoop voor in de plaats gekomen.

De tweede kaart die ik die dag las was:

Deze woorden inspireerden mij om van het moederschap toch iets moois te blijven maken, ook al liep het allemaal niet zoals ik het ooit voor ogen had gehad.

Wanneer ik me onzeker, verdrietig, bang of wat dan ook voel hoef ik deze teksten maar te lezen (en een paar wees gegroetjes te bidden) en ik voel me meteen ‘gehoord’ en gesteund.

Wanneer ik met grote levensvragen zit geef ik het over aan de engelen (Maria, overleden familieleden, engelen) of hoe ze dan ook mogen heten.
De daarop volgende dagen krijg ik gegarandeerd  ‘antwoord’ in de vorm van een idee, mooie tekst, liedje, passage in een boek, het kan van alles zijn en het heeft meestal betrekking op de vraag (of het probleem) van dat moment.

Daarom wil ik via deze weg mijn (bescherm) engelen met name mijn schoonmoeder nogmaals hartelijk bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun 🙂
Zonder hun liefdeskracht was ik volgens mij nooit gekomen waar ik nu ben.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s