Het moderne mensbeeld

De consumerende mens. Heer en Meester over zijn eigen leven. Verminkt door het gebruik van genotmiddelen of allerlei buitensporigheden. Hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen. Realiteitsgevoel verdwijnt door moderne media. Het materialisme domineert en verdringt de echte levenswaarden. Leeft niet meer maar wordt geleefd door het nastreven van een statussymbool zoals duur huis, dure auto, dure vakanties, carrière. Leeft in oppervlakkigheid. Leeft in een Coca cola- Hotdog maatschappij.

De moderne mens is een bijzonder kwetsbaar wezen geworden. Zijn psychische en lichamelijke weerstand is heel zwak door de over-ontwikkeling van het mentale. Dat valt het meeste op in scholen.

Het gevoelsleven, creativiteit, het ondergaan van schoonheid, verwondering en beleving moet meer aandacht krijgen.

De moderne mens is helemaal afgedwaald van zijn natuurlijke levensstijl.

Wat verstaat men onder een natuurlijke levensstijl?

Een manier van leven waar het lichamelijke en het geestelijke in balans is. Een manier van leven waarin men zich ondergeschikt opstelt aan de natuur met respect voor de natuur. Inclusief zijn eigen lichaam.

Wat is hiervoor nodig?

Bewustzijn.

Wat is bewustzijn? 

Het vermogen om vol aan een situatie deel te nemen. ” Ik sta er middenin. En ik weet goed wat ik doe, denk en voel ” !!

Hoe wordt men bewust?

Door wakker te worden. Zich goed te informeren en zijn gezond verstand te gebruiken.

Wat is het doel van het leven? Het leven zelf ! 

Bron Levensfilosofie. Uitgeverij Arinus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s